Evropska migracijska mreža (ang. European Migration Network) je bila ustanovljena 14. maja 2008 z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES). Glavni namen ustanovitve EMN je zagotavljati institucijam Skupnosti in državam članicam najnovejše, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in mednarodni zaščiti, tako na ravni EU kot na ravni držav članic.

Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, nacionalne kontaktne točke v državah članicah ter države opazovalke. Evropska migracijska mreža aktivno sodeluje z različnimi EMN Partnerji (Eurostat, Frontex, EASO, JRC, UNHCR, OECD itd.) kateri so vključeni pri pripravi EMN dokumentov ter v ostalih aktivnostih mreže.

Evropska migracijska mreža (ang. European Migration Network) je bila ustanovljena 14. maja 2008 z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES). Glavni namen ustanovitve EMN je zagotavljati institucijam Skupnosti in državam članicam najnovejše, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in mednarodni zaščiti, tako na ravni EU kot na ravni držav članic.

Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, predstavniki 27 držav članic ter Moldavija, Gruzija in Norveška. Evropska migracijska mreža aktivno sodeluje z različnimi EMN Partnerji (Eurostat, Frontex, EASO, JRC, UNHCR, OECD itd.) kateri so vključeni pri pripravi EMN dokumentov ter v ostalih aktivnostih mreže.