Migracije so aktualna vendar kompleksna tema in javne razprave o migracijah pogosto ne odražajo uravnoteženih predstavitev različnih stališč. Posledično se predvsem med mladimi oblikujejo mnenja, ki niso nujno dobro utemeljena na dejstvih, učitelji pa imajo zato lahko težave pri poučevanju o migracijah. Pripomoček Destinacija Evropa z igro vlog na enostaven in inovativen način seznanja uporabnike o različnih vidikih ter odločitvah na področju migracij.

Pripomoček Destinacija Evropa je interaktivna platforma, ki spodbuja razpravo o migracijah. Uporabniki  so postavljeni v vloge različnih akterjev na lokalni, nacionalni in EU ravni. Cilj pripomočka je uporabnike seznaniti z evropsko migracijsko politiko na podlagi hipotetičnih scenarijev. Scenariji prikazujejo možne razplete odločitev migracijske politike za različne skupine migrantov, kot so prosilci za azil, delovni in nezakoniti migranti ter državljani držav EU, v katere se migranti naselijo.

Pripomoček je pripravljen za 4-6 oseb, starejših od 16. let.

Uporabniki bodo s pripomočkom:

  • spoznali kompleksnost odločanja o migracijah na različnih ravneh,
  • se seznanili s stališči in interesi različnih akterjev, kot so EU in nacionalni oblikovalci politik, civilna družba, delodajalci, združenja migrantov ter različni deli javnosti EU,
  • razpravljali o možnih učinkih migracijskih in integracijskih politik na različne skupine migrantov: prosilce za azil in begunce, nezakonite migrante, delovne migrante,
  • razvili spretnosti kot so kritično mišljenje, sodelovanje, komunikacija in vodenje.

Predstavitveno video

Kako se uporablja?

Material za lastno tiskanje pripomočka (Print and Play)

                                                  Vloge  (izreži in prepogni)    Žetoni (izreži)               Kartice (izreži)           Pravila igre    

                                        thumbnail of KARTONCKI bigani_zdruzeno (1)  thumbnail of EU_MG-E_EN-Žetoni (1)  thumbnail of KARTE_zdruzeno (1) thumbnail of Rulebook_E_2021 (1)  

                                                Zemljevid (podporno gradivo)              Pedagoško gradivo                  Glosar terminov

                                         thumbnail of Zemljevid 270 x 260                thumbnail of Pedagoško gradivo          thumbnail of Glosar ključnih izrazov