EMN študija upravljanje podatkov v azilnem postopku

Izdana je bila EMN študija z naslovom “Natančno, pravočasno, interoperabilno? Upravljanje s podatki v azilnem postopku”. Študija obravnava kako poteka upravljanje podatkov v različnih fazah azilnega postopka (podajanje namere, registracija, vlaganje in pregled). V okviru študije so podani primeri ter informacije, kako poteka upravljanje s podatki v 25 državah. Celotna študija je dostopna na naslednji…