Nacionalna koordinatorka EMN Slovenija, Sabina Hrovatin se je udeležila 117. sestanka nacionalnih kontaktnih točk, ki je potekal 14. 12. 2021.

Glavne točke dnevnega reda sestanka so bile:

– Financiranje delovanja nacionalnih kontaktnih točk EMN za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022, kjer se pričakuje, da bodo  sporazumi o financiranju podpisani do konca februarja 2022.

– Hitrejši sprejem proračuna EMN za leta 2023  – 2024, zaradi česar se bo EMN delovni program 2023 – 2024 sprejel bistveno preje v letu 2022.

– Rezultati glasovanja nacionalnih kontaktnih točk o temah publikacij, ki jih bo EMN  izdeloval v letih 2022 in 2023 bodo podani v začetku januarja 2022.

-Usmerjevalni odbor EMN bo v januarju obravnaval podelitev statusa države opazovalke državam, ki so izrazile interes za sodelovanje z EMN v letu 2021 – Srbija, Črna gora, Ukrajina in Armenija.