Kako se lahko države članice EU spopadejo z vse večjo mobilnostjo delavcev ter pomanjkanjem znanj in spretnosti v EU? Skupni informator EMN in OECD izpostavlja izkušnje držav članic EU in ostalih držav ter mednarodnih organizacij v zvezi z vzpostavitvijo partnerstev za mobilnost znanj in spretnosti (ang. Skills Mobility Partnerships – SMP), novega koncepta, ki spodbuja trajnostni pristop k migracijam in mobilnosti na osnovi znanj in spretnosti z namenom vzpostavitve znanj in spretnosti v korist izvornih in ciljnih držav.

V letu 2020 je Novi pakt o migracijah in azilu poudaril pomen ustvarjanja novih pravnih poti v okviru delovnih migracij, usklajevanja znanj in spretnosti ter odprave pomanjkanja delovne sile.  V tem okviru in ob upoštevanju demografskih sprememb brez primere, tehnološkega razvoja in vse večje mobilnosti delavcev se partnerstva za mobilnost znanj in spretnosti s tretjimi državami obravnavajo kot del rešitve težave pomanjkanja znanj in spretnosti v EU. Informator predstavlja izkušnje glede izvajanja partnerstev za mobilnost znanj in spretnosti ter podobnih pobud v EU in na svetovni ravni.

 

 

thumbnail of p_SL_Joint EMN-OECD_Skills_Mobility_Partnerships_inform