Evropska komisija usklajuje dejavnosti EMN. V okviru tega predseduje usmerjevalnemu odboru, ki podaja strateške smernice glede delovanja EMN. Pomoč in podporo Evropski komisiji in Evropski migracijski mreži nudi, na javnem razpisu izbrano podjetje t.i. Podporna služba. V organizacijski strukturi Evropske komisije EMN spada v Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve, Direktorat za nadzor in situacijski pregled (HOME F).

Z namenom zagotavljanja najnovejših, zanesljivih ter primerljivih informacij o migracijah in mednarodni zaščiti, EMN pripravlja  naslednje izdelke:

  • Študije, ki so pripravljene preko primerjalne analize držav in tako zajemajo glavne trende in analize zakonodajnih ureditev ter praks o migracijski tematiki, ki jo posamezna študija obravnava.
  • Informatorji, v katerih so predstavljeni rezultati analiz in izsledkov, pridobljenih preko različnih EMN dokumentov (npr. Ad hoc poizvedbe).
  • Četrtletna poročila o napredku na področju migracij in azila v EU ter v posamezni državi članici.
  • Letna poročila za področja migracij in azila, v katerih se predstavi napredek v politikah in novosti na področju zakonodaje ter rezultate javnih debat v državah članicah. Priloga letnemu poročilu je statistično poročilo.
  • Informativni list o državi, ki podaja povzetek razvojnih mejnikov na področju migracij in azila v Sloveniji.
  •  

Vsi dokumenti so redno objavljeni tako na nacionalni kot na uradni spletni strani Evropske komisije – EMN.