Nacionalna kontaktna točka je bila ustanovljena leta 2008 v skladu z  Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES). Vlada Republike Slovenije je kot pravni subjekt nacionalne kontaktne točke imenovala Ministrstvo za notranje zadeve. V okviru uresničevanja mandata EMN, NKT Slovenija zagotavlja nacionalne prispevke s področij migracij in mednarodne zaščite.

Nacionalni prispevki so uporabljeni pri izdelavi EMN izdelkov (npr. odgovori na Ad hoc poizvedbe in Letna poročila o napredku na področjih migracij in azila), obenem pa so objavljeni kot samostojni izdelki (npr. Nacionalne študije).

Sestava nacionalne kontaktne točke Slovenije se je od leta 2008 spreminjala zaradi razvoja potreb in aktivnosti Evropske migracijske mreže. V sestavo nacionalne kontaktne točke so vključeni: strokovnjaki Ministrstva za notranje zadeve in Policije, Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter Ministrstva za zunanje zadeve. Člane nacionalne kontaktne točke Slovenije in Usmerjevalnega odbora na predlog pristojnega ministrstva imenuje Vlada Republike Slovenije.