Posodobljeni informator preučuje povezavo med statusom brez državljanstva, izdajo dovoljenj za prebivanje, vplive na posebne skupine, kot so mladoletniki (brez spremstva) ter kako države EU, Norveška in Gruzija ugotavljajo brezdržavljanskost.

Informator obravnava:

  •  pomanjkanje usklajenosti postopkov za ugotavljanje brezdržavljanskosti,
  • pravice, ki se priznavajo osebam brez državljanstva,
  • izzive, s katerimi se soočajo mladoletniki.

 

Informator se nahaja na naslednji povezavi.