Predsedstvena konferenca EMN Španija

EMN Španija bo 16. in 17. novembra 2023 organizirala  predsedstveno konferenco EMN na visokem nivoju, ki bo posvečena zakonitim migracijam.   Na dvodnevnem dogodku bodo potekala srečanja na visoki ravni in strokovna srečanja, ki bodo osredotočena na trajnostne strategije za politike zakonitih migracij in njihovo zunanjo razsežnost, spodbujala pa bodo tudi rešitve za posamezne sektorje…

41. četrtletno poročilo

Četrtletno poročilo EMN podaja najnovejše informacije s področja migracij in mednarodne zaščite na ravni EU in nacionalni ravni. 41. izdaja vsebuje informacije o ključnih razvojnih mejnikih za obdobje od oktobra do decembra 2022, vključeni pa so tudi statistični podatki.  

thumbnail of EMN_Inform_climate_related_migration_final_May2023

Razseljevanje in migracije zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) so ekstremni vremenski dogodki, kot so neobičajno intenzivne padavine, dolgotrajne suše, vročinski valovi in cikloni, povezani z razselitvijo več kot 20 milijonov ljudi na leto. Kljub dejstvu, da podnebne spremembe vplivajo na večje število ljudi, je težko neposredno povezati degradacijo okolja z razseljevanjem ali odločitvijo ljudi…

Predsedstvena konferenca EMN Švedska

EMN Švedska je 11. in 12. maja 2023 organizirala predsedstveno konferenco z naslovom Razseljevanje in migracije zaradi nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja. Namen konference je bil preučiti vpliv podnebnih sprememb na globalne migracijske vzorce. Potekala je tudi razprava o možnostih odprave posledic podnebnih sprememb na razseljevanje in migracije, in sicer z vidika zunanje, razvojne…

Brezdržavljanskost v Evropski uniji, Gruziji in na Norveškem

Posodobljeni informator preučuje povezavo med statusom brez državljanstva, izdajo dovoljenj za prebivanje, vplive na posebne skupine, kot so mladoletniki (brez spremstva) ter kako države EU, Norveška in Gruzija ugotavljajo brezdržavljanskost. Informator obravnava:  pomanjkanje usklajenosti postopkov za ugotavljanje brezdržavljanskosti, pravice, ki se priznavajo osebam brez državljanstva, izzive, s katerimi se soočajo mladoletniki.   Informator se nahaja…

Brezdržavljanskost v Evropski uniji, Gruziji in na Norveškem

“Brezdržavljanskost je globalni pojav, ki prizadetim onemogoča dostop do temeljnih človekovih, državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Pogoste posledice so marginalizacija in diskriminacija. Posodobljeni informator se osredotoča na brezdržavljanskost in njene posledice v EU, na Norveškem in v Gruziji. Informator predstavlja pregled ukrepov in politik držav na tem področju ter omogoča boljše razumevanje pri:…

thumbnail of EMN – Pravica otrok s spremstvom do izražanja mnenj v postopkih mednarodne zaščite – maj 2023

Pravica otrok s spremstvom do izražanja mnenj v postopkih mednarodne zaščite

Otroci, ki migrirajo s starši, se soočajo s posebnimi izzivi in ranljivostmi, zato je ključnega pomena, da se njihova pravica do izražanja mnenj izvaja v postopkih mednarodne zaščite. Ta informator vsebuje pregled zagotavljanja pravice otrok s spremstvom do izražanja svojih mnenj v državah članicah EMN in na Norveškem, vključno z dobrimi praksami, izzivi in pridobljenimi…