Vključevanje prosilcev za mednarodno zaščito na trg dela

Ta študija EMN predstavlja analizo, kako države članice EMN podpirajo vključevanje prosilcev za mednarodno zaščito na trg dela. Vključevanje na trg dela je ključni vidik vključevanja migrantov in uspešnega vključevanja v družbo. Ne le zaradi vloge, ki jo ima pri zagotavljanju ekonomske neodvisnosti, temveč tudi zato, ker vpliva na zdravje in splošno blaginjo migrantov. Pomen…

thumbnail of Letno poročilo o migracijah in azilu 2022 – informator

Letno poročilo o migracijah in azilu 2022

To poročilo na podlagi prispevkov nacionalnih kontaktnih točk EMN zagotavlja celovit pregled nacionalnega razvoja na področju migracij in azila v letu 2022 v državah članicah EU, na Norveškem, v Gruziji, Republiki Moldaviji in Armeniji. Najpomembnejši dogodek, ki je zaznamoval to obdobje, je bil pritok ljudi, ki so bežali pred vojno v Ukrajini, zaradi česar je…

Predsedstvena konferenca EMN Španija

EMN Španija je 16. in 17. novembra 2023 organizirala predsedstveno konferenco EMN na visokem nivoju, ki je bila posvečena zakonitim migracijam.   Na dvodnevnem dogodku so potekala srečanja na visoki ravni in strokovna srečanja, ki so bila osredotočena na trajnostne strategije za politike zakonitih migracij in njihovo zunanjo razsežnost, cilj pa je bilo spodbujati tudi…

41. četrtletno poročilo

Četrtletno poročilo EMN podaja najnovejše informacije s področja migracij in mednarodne zaščite na ravni EU in nacionalni ravni. 41. izdaja vsebuje informacije o ključnih razvojnih mejnikih za obdobje od oktobra do decembra 2022, vključeni pa so tudi statistični podatki.  

thumbnail of Razseljevanje in migracije zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja

Razseljevanje in migracije zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) so ekstremni vremenski dogodki, kot so neobičajno intenzivne padavine, dolgotrajne suše, vročinski valovi in cikloni, povezani z razselitvijo več kot 20 milijonov ljudi na leto. Kljub dejstvu, da podnebne spremembe vplivajo na večje število ljudi, je težko neposredno povezati degradacijo okolja z razseljevanjem ali odločitvijo ljudi…

Predsedstvena konferenca EMN Švedska

EMN Švedska je 11. in 12. maja 2023 organizirala predsedstveno konferenco z naslovom Razseljevanje in migracije zaradi nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja. Namen konference je bil preučiti vpliv podnebnih sprememb na globalne migracijske vzorce. Potekala je tudi razprava o možnostih odprave posledic podnebnih sprememb na razseljevanje in migracije, in sicer z vidika zunanje, razvojne…

Brezdržavljanskost v Evropski uniji, Gruziji in na Norveškem

Posodobljeni informator preučuje povezavo med statusom brez državljanstva, izdajo dovoljenj za prebivanje, vplive na posebne skupine, kot so mladoletniki (brez spremstva) ter kako države EU, Norveška in Gruzija ugotavljajo brezdržavljanskost. Informator obravnava:  pomanjkanje usklajenosti postopkov za ugotavljanje brezdržavljanskosti, pravice, ki se priznavajo osebam brez državljanstva, izzive, s katerimi se soočajo mladoletniki.   Informator se nahaja…