EMN Španija je 16. in 17. novembra 2023 organizirala predsedstveno konferenco EMN na visokem nivoju, ki je bila posvečena zakonitim migracijam.

 

Na dvodnevnem dogodku so potekala srečanja na visoki ravni in strokovna srečanja, ki so bila osredotočena na trajnostne strategije za politike zakonitih migracij in njihovo zunanjo razsežnost, cilj pa je bilo spodbujati tudi rešitve za posamezne sektorje in izmenjavo najboljših praks.

Na konferenci so izpostavili vedno večje potrebe po delovni sili, kar pomeni tudi potrebo bo oblikovanju bolj ambicioznih politikah. Zapolnitev pomanjkanja delovne sile bi zagotovili s hitrejšimi in lažjimi postopki (predvsem glede priznavanja usposobljenost), učinkovitejšo integracijo in prenosom EU idej (EU talent pool, modra karta, talent partnerships) na lokalno raven. Obenem pa se bo treba zavedati možnosti zlorabe delavcev ter kako le-to preprečiti.

Z vidika zunanje dimenzije so bile omenjene države, iz katerih se črpa delovno silo (Pakistan, Honduras, Egipt, Tunizija, Bangladeš) ter izpostavljen azijski način preverjanja kompetenc in vstopnih pogojev (npr Japonska in Južna Koreja), kjer je način precej bolj učinkovit.

Glede rešitev za posamezne sektorje so bili izpostavljeni:

sektor prevoznikov – potrebujejo različna usposabljanja, potrebno je tudi izboljšati proces informiranja in identifikacije ustreznega kadra že v državah izvora,

sektor gradbeništva – Italija usposablja prosilce in osebe z mednarodno zaščito znotraj 9 pilotnih projektov, ki jih izvajajo skupaj z več ministrstvi ter izobraževalno organizacijo v Tuniziji,

sektor oskrbe in nege na domu – Velika večina delavcev v tem sektorju so ženske nad 50. letom starosti, ki se bodo kmalu upokojile – težave so z regularizacijo poklica, visokim delom na črno in priznavanjem izobrazbe, ter tudi z zagotovitvijo ustreznih delovnih pogojev.