EMN Švedska je 11. in 12. maja 2023 organizirala predsedstveno konferenco z naslovom Razseljevanje in migracije zaradi nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja.

Namen konference je bil preučiti vpliv podnebnih sprememb na globalne migracijske vzorce. Potekala je tudi razprava o možnostih odprave posledic podnebnih sprememb na razseljevanje in migracije, in sicer z vidika zunanje, razvojne politike in migracijske politike.

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi.