Tehnični sestanek EMN o zagotavljanju pravice vsakega otroka do državljanstva

7. decembra 2022 je v Talinnu v Estoniji potekal tehnični sestanek o zagotavljanju pravice do državljanstva za vse otroke. Na sestanku je sodelovala tudi predstavnica SI NKT, Maruša Bulajič. Cilj sestanka je bilo analizirati stanje na področju otrok brez državljanstva, za katere obstaja nevarnost, da postanejo osebe brez državljanstva. Namen sestanka je bilo povezati različne…

thumbnail of 1 EMN Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Kateri ukrepi, strukture in sistemi so vzpostavljeni v državah članicah EU in na Norveškem za zagotavljanje prehodne podpore mladoletnikom brez spremstva po polnoletnosti? Novi informator EMN raziskuje prehod s pravnega vidika, s katerim se soočajo mladoletniki brez spremstva, ko izstopijo iz sistemov varstva, predvidenih za zaščito (vseh) otrok in mladostnikov brez starševske oskrbe v EU…

Nacionalni posvet EMN – Boj proti trgovini z ljudmi: Odkrivanje, preprečevanje in zaščita žrtev

21. novembra je konferenčni dvorani hotela Radisson Blu Plaza v Ljubljani potekal nacionalni posvet EMN o odkrivanju, preprečevanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi. V Republiki Sloveniji se v zadnjih letih beleži trend močnega povečevanja prošenj za mednarodno zaščito, posebej izrazit je porast prošenj podanih s strani mladoletnikov brez spremstva, ki so kot ranljiva skupina…

thumbnail of EMN_Dvostranski sporazumi_slo

Informator o dvostranskih sporazumih o ponovnem sprejemu

Kateri bilateralni sporazumi obstajajo med državami članicami EU in tretjimi državami o ponovnem sprejemu migrantov, ki nezakonito prebivajo na ozemlju EU? Ta informator EMN posodablja, preverja in razširja obstoječe informacije o pravno zavezujočih bilateralnih sporazumih o ponovnem sprejemu držav članic EU in Norveške. Informator poudarja, kako so ti sporazumi pripomogli k večjemu številu vrnjenih migrantov…

Študija o pridržanju in alternativah pridržanju v postopkih mednarodne zaščite in vračanja

Kakšni so postopki, ki jih države članice uvedejo za pridržanje osebe ali zagotovitev alternativ pridržanju? Ta študija EMN zagotavlja primerjalni pregled podobnosti, razlik, izzivov in najboljših praks pri uporabi pridržanja in alternativ pridržanju v okviru postopkov mednarodne zaščite in vračanja. Med ključnimi ugotovitvami študije so opisane zakonodajne spremembe, ki so jih države članice uvedle od…