Novi informator vsebuje pregled pravno zavezujočih dvostranskih sporazumov o ponovnem sprejemu med državami članicami EU + Norveško in tretjimi državami. Informator prikazuje kako ti sporazumi delujejo in kako se spremlja ter ocenjuje njihova implementacija in učinkovitost.

 

Informator je dostopen na sledeči povezavi.