Med 15. in 16. novembrom je Evropska migracijska mreža v sklopu evropskega leta mladih, ki poudarja vključevanje mladih v oblikovanje evropskih politik, organizirala EMN Youth Day, ki je kot hibridni dogodek sočasno potekal v 14 državah članicah EMN. Ministrstvo za notranje zadeve, ki je nacionalna kontaktna točka za ENM, je v prostorih Galerije Cukrarna v Ljubljani gostila skupino mladih in jih tekom dvodnevnega interaktivnega dogodka pobližje spoznala z evropskimi in nacionalnimi politikami, tako v teoriji kot tudi v praksi, na področju zakonitih in nezakonitih migracij.

Prvi dan dogodka sta z nagovorom otvorili ministrica za notranje zadeve, mag. Tatjana Bobnar in dr. Simona Zavratnik iz kabineta ministrice, ki sta iz politično-sociološkega vidika orisali kompleksnost migracij ter pomembnost naslavljanja vprašanj, ki jih le-te postavljajo. Pozdravnemu in uvodnemu nagovoru je sledila interaktivna predstavitev in razprava o nacionalnem migracijskem sistemu, ki jo je vodila nacionalna koordinatorka EMN Slovenije, Sabina Hrovatin. Ključni nacionalni akterji na področju migracij so udeležence popeljali skozi različne scenarije in dejavnike, ki vplivajo na obravnavo zakonitih in nezakonitih migracijskih poti v Sloveniji. Udeleženci so bili postavljeni v vlogo študenta iz Združenih držav Amerike, ki iz študijskih namenov pripotuje v Ljubljano, tekom prebivanja v Sloveniji pa se mu pripeti mnogo zapletov. Iz Direktorata za migracije so se nam pridružili Luka Žigante, Maja Peternel in Leja Jevšnik, ki so pokrivali zakonite migracije, mednarodno zaščito in začasno zaščito. Iz Sektorja za mejno policijo je Tomaž Pavček razložil vse možne scenarije, ki se lahko zgodijo na meji, Andrej Casar iz Centra za tujce o posebnostih pri postopkih vračanja, Ajda Levičnik iz Direktorata za upravno notranje zadeve pa o postopku, kriterijih in omejitvah za pridobitev državljanstva.

Drugi dan dogodka so se udeleženci prvega dne pridružili mladim ostalih sodelujočih držav članic EMN še na dogodku, ki je v hibridni obliki potekal na evropski ravni. Po uvodnem nagovoru Michaela Shotterja, direktorja Direktorata za migracije in azil Evropske komisije, je sledil uvod v dogodek preko predavanj v organizaciji DG HOME o pravilni komunikaciji in jeziku, ki ga uporabljamo, ko poročamo ali govorimo o migracijah, ter o zakonitih poteh in integraciji migrantov. S pomočjo izobraževalnega pripomočka “Destination Europe” so se udeleženci lahko preko simulacije in razprave seznanili s procesom odločanja v EU ter glavnimi izzivi migracij tako na ravni EU, kot tudi na nacionalni in lokalni ravni. Ob zaključku seje pripomočka so udeleženci sodelovali v razpravi z Evropsko komisijo in razmišljali, kako bi lahko bili in kako bi morali biti mladi učinkoviteje vključeni v oblikovanje migracijskih politik in oblikovanje migracijskih narativov. Zaključke razprave in dogodka v Ljubljani je predstavila Lucija Karnelutti, EU mladinska delegatka pri OZN. Izpostavila je predvsem potrebo in pomembnost, da se pri posredovanju sporočil o migracijah, osredotočamo na njihove pozitivne učinke – kako nam morda gospodarsko koristijo, kako zagotavljajo kulturno obogatitev in spodbujajo raznolikost znotraj države. Pri tako polarizirani temi, kot so migracije, ki delijo javno mnenje, seveda pomembno vlogo igrajo predvsem mediji, ki se morajo izogibati širjenju dezinformacij in slediti dosledni uporabi pravega jezika, kot družba pa moramo še naprej delati na migracijski pismenosti ter ozaveščenosti o vprašanjih migracij – po raziskavi Eurobarometra (2022), naj 62 % anketirancev ne bi bilo dobro obveščenih o migracijah, velik ostaja tudi delež državljanov EU, ki priseljevanje omenjajo kot skrb za svojo državo. Potrebno je torej konkretno preoblikovanje narativov o migracijah.