7. decembra 2022 je v Talinnu v Estoniji potekal tehnični sestanek o zagotavljanju pravice do državljanstva za vse otroke. Na sestanku je sodelovala tudi predstavnica SI NKT, Maruša Bulajič. Cilj sestanka je bilo analizirati stanje na področju otrok brez državljanstva, za katere obstaja nevarnost, da postanejo osebe brez državljanstva. Namen sestanka je bilo povezati različne akterje, ki delajo na tem področju (javni uslužbenci, pravniki, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s to tematiko), in jim zagotoviti poglobljene informacije o dobrih praksah in morebitnih izzivih pri natančnem ugotavljanju možnosti pomanjkanja državljanstva otroka.