Kateri bilateralni sporazumi obstajajo med državami članicami EU in tretjimi državami o ponovnem sprejemu migrantov, ki nezakonito prebivajo na ozemlju EU? Ta informator EMN posodablja, preverja in razširja obstoječe informacije o pravno zavezujočih bilateralnih sporazumih o ponovnem sprejemu držav članic EU in Norveške. Informator poudarja, kako so ti sporazumi pripomogli k večjemu številu vrnjenih migrantov in nemotenim operacijam vračanja ter utrdili dobro sodelovanje s tretjimi državami. Kot dopolnitev informatorju je na voljo tudi popis dvostranskih sporazumov o ponovnem sprejemu, ki so jih države članice EU podpisale ali so začeli veljati v obdobju med leti  2014-2021.

 

 

thumbnail of EMN_Dvostranski sporazumi_slo

thumbnail of EMN_inventory_for_bilateral_readmission