21. novembra je konferenčni dvorani hotela Radisson Blu Plaza v Ljubljani potekal nacionalni posvet EMN o odkrivanju, preprečevanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi. V Republiki Sloveniji se v zadnjih letih beleži trend močnega povečevanja prošenj za mednarodno zaščito, posebej izrazit je porast prošenj podanih s strani mladoletnikov brez spremstva, ki so kot ranljiva skupina oseb posebej izpostavljeni tveganju, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi.

Dogodka so se udeležili predstavniki centrov za socialno delo, kriznih centrov, Urada Vlade za oskrbo in integracijo, zakoniti zastopniki ter zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve, ki pokrivajo postopke mednarodne zaščite. Udeležence je uvodoma nagovoril državni sekretar dr. Lobnikar, ki je izpostavil vlogo neodvisnih nadzornih mehanizmov kot sta Varuh človekovih pravic ter skupina Greta, ki deluje na mednarodnem nivoju. Nadalje je navzoče pozdravila tudi vršlika dolžnosti generalne direktorice Direktorata za migracije Nataša Potočnik, ki je v luči porasta prošenj za mednarodno zaščito s strani mladoletnikov brez spremstva srečanje označila kot zelo dobrodošlo za izmenjavo dobrih praks in medsebojno ozaveščanje.

Damijan Janežič, predstavnik Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi je navzočim v nadaljevanju predstavil ozadje in sistemsko ureditev področja boja proti trgovini z ljudmi. Nadalje sta nacionalna koordinatorka EMN Sabina Hrovatin in član nacionalne kontaktne točke Jaša Grizold udeležencem predstavila nacionalne prakse držav članic na področju trgovine z ljudmi in s tem povezane glavne ugotovitve EMN študije Državljani tretjih držav, žrtve trgovine z ljudmi: odkrivanje, prepoznavanje in zaščita. Sledila sta predstavnika Policije, Anja Mrkalj Kastelic in Robert Tekavec, ki sta predstavila kazalnike trgovine z ljudmi, način dela Policije na tem področju ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Ob koncu pa je Lea Pignar predstavnica Urada za oskrbo in integracijo predstavile še ukrepe in delovanje Urada pri preprečevanju trgovine z ljudmi znotraj Uradovih nastanitvenih kapacitet.

 

 

 

Predstavitve:

thumbnail of Predstavitev Robert Tekavec thumbnail of EMN študija, 21. 11. 2022