Več kot 4,4 milijona ljudi je zapustilo Ukrajino v iskanju varnosti in se prijavilo za začasno zaščito v EU, kar pomeni veliko potrebo po takojšnji pomoči.Nova informatorja EMN prikazujeta pregled ukrepov, ki so jih države članice sprejele v zvezi z dostopom do storitev, kot so zdravstveno varstvo, zaposlovanje, izobraževanje ter nastanitev za upravičence do začasne zaščite.

 

Informatorja sta dostopna tukaj.