Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) so ekstremni vremenski dogodki, kot so neobičajno intenzivne padavine, dolgotrajne suše, vročinski valovi in cikloni, povezani z razselitvijo več kot 20 milijonov ljudi na leto. Kljub dejstvu, da podnebne spremembe vplivajo na večje število ljudi, je težko neposredno povezati degradacijo okolja z razseljevanjem ali odločitvijo ljudi k migriranju zaradi zapletenega medsebojnega delovanja okoljskih in drugih dejavnikov, ki lahko spodbujajo migracije.

Ker podnebne spremembe vplivajo na vse več ljudi, se je povečala tudi potreba po razumevanju  in pripravi na migracije, povezane s podnebjem. Namen tega informatorja je dopolniti obstoječe raziskave in zagotoviti širši pogled na to, kako se razseljevanje in migracije, povezane z nesrečami, podnebnimi spremembami in degradacijo okolja, obravnavajo v okviru ključnih pobud in politik na nacionalni ravni v državah članicah EMN in državah OECD, ki niso članice EU.

 

thumbnail of Razseljevanje in migracije zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja