Dne 27. februarja je v Ljubljani potekal dogodek nacionalne kontaktne točke v Evropski migracijski mreži (EMN Slovenija), namenjen dijakom. EMN Slovenija je septembra 2023 številnim izobraževalnim ustanovam posredovala slovensko različico izobraževalnega pripomočka Destinacija Evropa, danes pa smo z mladimi izvedli diskusijo o njihovi percepciji migracij v EU prostoru, na nivoju države ter na lokalni ravni. Mladi so izmenjali stališča in poglede ter bili aktivno vpeti v simulacijo odločevalskega procesa, ki jo ponuja pripomoček. Dijaki Evropske šole Ljubljana in Gimnazije Poljane so svoja stališča izrazili, primerjali in se postavili v vloge ljudi, katerih odločitve vplivajo na migracijsko politiko na vseh zgoraj omenjenih ravneh. Celodnevno druženje med in z dijaki je podalo nov vpogled v razmišljanje mladih na področju migracij. Dogodek sta vodila koordinator nacionalne kontaktne točke v EMN Sabina Hrovatin in član mreže Peter Vidan.

 

Več informacij o pripomočku je na voljo tukaj.