EMN Srbija je 8. decembra 2023 organizirala prvo nacionalno konferenco EMN z naslovom Krožne migracijske sheme in pobude za diasporo, ki se vrača domov: Podpora gospodarskemu razvoju v državah izvora.

Glavni cilj konference je bil omogočiti razpravo o različnih praksah in pobudah v zvezi s programi krožnih migracij in prizadevanji za spodbujanje pripadnikov diaspore k vrnitvi v matične države. Poleg tega je konferenca poskušala preučiti, kako člani diaspore prispevajo k prenosu spretnosti, znanja ter socialnega in kulturnega kapitala ter kako ti prispevki vplivajo na razvoj njihovih držav izvora. Na konferenci sta med drugim spregovorili tudi Dunja Matešič in Katarina Bertoncelj z Zavoda RS za zaposlovanje, ki sta predstavili sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo.