Evropska migracijska mreža je objavila informator o sekundarnih gibanjih upravičencev do mednarodne zaščite. Informator se osredotoča na to, kako države članice urejajo mobilnost in prebivanje oseb, ki jim je bil status mednarodne zaščite že priznan v drugi državi članici. Zopet se kot glavni izziv, s katerim se srečujejo države članice v zvezi s sekundarnimi gibanji, pojavlja pomanjkanje enotne pravne podlage za obravnavo vseh prošenj.

 

Informator je dostopen na sledeči povezavi.