“Brezdržavljanskost je globalni pojav, ki prizadetim onemogoča dostop do temeljnih človekovih, državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Pogoste posledice so marginalizacija in diskriminacija. Posodobljeni informator se osredotoča na brezdržavljanskost in njene posledice v EU, na Norveškem in v Gruziji. Informator predstavlja pregled ukrepov in politik držav na tem področju ter omogoča boljše razumevanje pri:

  • odločanju o brezdržavljanskosti
  • posledicah za prizadete posameznike, zlasti v zvezi z delom in izobraževanjem, zdravstveno varstvo in socialno pomoč
  • izzivih in nacionalnih najboljših praksah.

 

 

thumbnail of Brezdržavljanskost v EU