Informator ponuja podroben pregled praks, izzivov in prednosti v državah članicah in opazovalkah EMN. Večina držav članic EMN ter Gruzija in Ukrajina trenutno izdaja fizična dovoljenja za prebivanje, ki vključujejo biometrične podatke in elektronske elemente. Predvsem Italija, Latvija, Litva in Poljska so začele izdajati izključno digitalna dovoljenja za prebivanje in osebne dokumente.

Informator prikazuje motive za sprejetje izključno digitalnih dokumentov v nekaterih državah članicah in opazovalkah EMN, kjer je veliko število prihodov in prošenj za prebivanje zaradi ruske agresije v Ukrajini spodbudilo prehod na digitalne rešitve. Države, kot je Estonija, so sledile temu zgledu in digitalizirale postopek za vložitev prošnje za začasno zaščito – decembra 2022 so upravne enote razbremenili za 41 000 prošenj. Podobno se je Litva s popolno digitalizacijo uspešno izognila izdelavi več kot 42.000 fizičnih dokumentov.

Navedene prednosti vključujejo večjo varnost, prihranek virov in racionalizacijo postopkov. Poleg tega je v informatorju poudarjeno, da se večina držav članic in opazovalk EMN še vedno zanaša na fizične dokumente, vendar države, kot sta Finska in Nemčija, aktivno raziskujejo digitalne alternative, pri čemer Finska pilotno uvaja digitalne potovalne listine(DTC).

thumbnail of EMN_INFORM_Digitalisation_190324_FINAL