Informator o dostopu do samostojne nastanitve v okviru mednarodne zaščite obravnava dinamiko zagotavljanja samostojne nastanitve za upravičence in prosilce za mednarodno zaščito. Ta informator razkriva izzive, s katerimi se soočajo ti posamezniki, in zagotavlja pregled različnih pristopov in strategij, ki jih uporabljajo države članice EMN in Srbija, da bi podprle njihov dostop do samostojnega stanovanja.

Ugotovitve informatorja poudarjajo ovire, s katerimi se srečujejo prosilci in upravičenci do mednarodne zaščite, vključno z vsesplošnim pomanjkanjem stanovanj in posledično zvišanjem cen stanovanj, dolgimi čakalnimi vrstami v sektorju socialnih najemnih stanovanj ter diskriminacijo na zasebnem stanovanjskem trgu. Jezikovne ovire in upravne ovire še povečujejo te izzive, zaradi česar je prehod na samostojno stanovanje zapleten proces.

 

thumbnail of access to autonomous housing EN