Svet EU je decembra 2015 pozval Evropsko migracijsko mrežo (EMN), da oblikuje platformo za izmenjavo informacij ter dobrih praks o osebah, državljanih tretjih držav, v EU kateri nimajo priznanega statusa t.i. EMN Platform of Statelessness.

Aprila 2016 je platforma prvič objavila dokument EMN Inform o položaju oseb, državljanov tretjih držav, ki se nahajajo v EU in nimajo priznanega statusa. Januarja 2020 je bil objavljen osveženi dokument. Podatki so se zbirali na podlagi informacij pridobljenih preko AHQ iz marca 2019 ter rezultatov razprave iz EMN konference, ki je potekala maja 2019 v Dublinu. Konferenca se je osredotočila na povezavo med osebami, ki nimajo statusa ter dovoljenji za prebivanje. Podatke je prispeval tudi UNHCR, nekaj podatkov pa je  ponovno uporabljenih iz  EMN Inform, 2016. Za več informacij, klikni na spodnji dokument:

EMN Inform “Statelessness in te European Union”, January 2020.