Kako države članice privabljajo in zadržujejo mednarodne raziskovalce? Ta informator EMN vsebuje pregled ukrepov, ki so jih države članice sprejele za privabljanje mednarodnih raziskovalcev, ter glavne izzive in najboljše prakse za njihov sprejem in zadržanje.

Raziskovalci iz tretjih držav, ki niso članice EU, lahko evropskim univerzam in drugim raziskovalnim ustanovam zagotovijo pomembno strokovno znanje in izkušnje ter tako spodbujajo kroženje znanja po EU. Namen direktive o študentih in raziskovalcih je izboljšati in uskladiti pravne standarde za sprejem in zadržanje mednarodnih študentov in raziskovalcev ter jim EU predstaviti kot privlačnejšo destinacijo za opravljanje raziskovalnih dejavnosti.

thumbnail of Attracting and retaining researchers SLO