Evropska migracijska mreža  je objavila letno poročilo o migracijah in azilu, ki vsebuje pregled ključnih dogodkov v državah članicah EU, na Norveškem in v Gruziji v letu 2021.

V letu 2021 so se države članice EU še naprej soočale z učinki COVID-19 in reševale izzive zdravstvene krize na področju integracije, potreb trga dela in življenjskih razmer migrantov. Med ključnimi dogodki sta bila tudi beloruska mejna kriza in padec afganistanske vlade, ki sta povzročila nenadno povečanje števila migrantov, ki prihajajo v EU, vključno s tistimi, ki iščejo mednarodno zaščito. Junija 2021 je Belorusija po geopolitičnih pretresih začela omogočati tranzit migrantov proti Estoniji, Latviji, Litvi in Poljski. Zaradi tega so bili v teh državah EU sprejeti izredni ukrepi, vključno z okrepljenim nadzorom meja, medtem ko so bili na ravni EU predlagani začasni ukrepi za humano, urejeno in dostojanstveno obvladovanje teh izrednih razmer.

Poleg zunanjih vplivov so države članice EU delale tudi na povečanju učinkovitosti in uspešnosti za boljše upravljanje migracij tako na ravni EU kot nacionalni ravni. Vse večji poudarek je bil na inovacijah, poenostavitvi postopkov in digitalizaciji upravljanja migracij, kot so digitalne vloge za vizume in dovoljenja za prebivanje. Države članice so uvedle tudi različne ukrepe za povečanje svoje privlačnosti za delavce iz tretjih držav, s posebnim poudarkom na privabljanju visoko usposobljenih in kvalificiranih delavcev, pa tudi drugih delavcev na določenih področjih, kjer primanjkuje delovne sile.

Letno poročilo je na voljo tudi v krajši obliki informatorja, na voljo pa je tudi Informativni list Slovenije 2021.

 

thumbnail of emn_annual-report_migration_report_final2  thumbnail of Letno poročilo o migracijah in azilu 2022  thumbnail of EMN Informativni list Slovenije 2021 – SLO2