Ta informator raziskuje, katere nacionalne strategije se izvajajo v državah članicah EMN za izboljšanje možnosti za razseljene osebe v državah prvega sprejema in tranzitnih državah, ki niso članice EU. Prav tako raziskuje kako so te strategije vključene v obstoječe okvire in sporazume EU in mednarodne okvire, kot so globalni dogovor o beguncih, cilji trajnostnega razvoja in novi pakt EU o migracijah in azilu. Informator poskuša tudi opredeliti dobre prakse uspešnih programov in pobud, katerih cilj je izboljšati možnosti teh skupin prebivalstva in preučiti možnosti za nadaljnjo krepitev in spodbujanje čezmejnega sodelovanja.

 

thumbnail of Možnosti za razseljene osebe v državah prvega sprejema in tranzita, ki niso članice EU