Trgovina z ljudmi je kaznivo dejanje zoper temeljne pravice žrtve. Lahko ima več oblik, kot so spolno izkoriščanje, prisilno delo, suženjstvo, prakse, povezane s služabništvom, ter odvzem organov. Ta praksa je prepovedana s številnimi instrumenti EU in mednarodnimi instrumenti. Kljub temu vztrajno povpraševanje po spolnih storitvah in nizko plačanih delavcih, ki opravljajo fizična dela, trgovcem z ljudmi še vedno ponuja priložnosti za izkoriščanje ljudi.

Državljani tretjih držav predstavljajo več kot polovico vseh registriranih žrtev v državah članicah EU, pri čemer je posebno tveganje, da postanejo žrtve, pri mladoletnikih brez spremstva in tistih, ki so v postopku iskanja azila. Ta študija vsebuje pregled ukrepov in najboljših praks v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in zaščito državljanov tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi, v 25 državah članicah EU, na Norveškem in v Gruziji od januarja 2015 do decembra 2020.

thumbnail of Državljani tretjih držav, žrtve trgovine z ljudmi – junij 2022_4