Ta informator ponuja temeljit pregled zakonodaje in praks v državah članicah EMN in državah opazovalkah. Posebej obravnava postopke, ki veljajo za vložitev prošnje za združitev družine, in njihov razvoj ob upoštevanju nedavne (od leta 2017) sodne prakse Sodišča Evropske unije (SEU) in po potrebi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).

V informatorju so poudarjeni splošni postopek združitve družine, potrebna dokumentarna dokazila ter združitev družine s polnoletnimi otroki ali za polnoletne otroke. Obravnava tudi različne prakse med mladoletnimi in posebnimi primeri vzdrževanih odraslih otrok.

Razlike se pojavijo zlasti pri merilih za upravičenost in postopkih obravnavanja prošenj. To vključuje države, za katere velja Direktiva o združitvi družine, in tiste, za katere ne velja, vključno z Irsko in državami opazovalkami EMN, ki so prav tako sodelovale v tem informatorju (Norveška in Srbija).

thumbnail of EMN – Združitev družine za upravičence do mednarodne zaščite – maj 202