Informator o združitvi družine za upravičence do mednarodne zaščite

Ob 20. obletnici direktive o združitvi družine EMN predstavlja svoj najnovejši informator – “Združitev družine za upravičence do mednarodne zaščite”. Seznanite se z različnimi pristopi v državah članicah in državah opazovalkah mreže EMN. Od postopkov prošenj do časovnih okvirov pridobite podrobno razumevanje združitve družine za osebe z mednarodno zaščito.   Informator je dostopen na naslednji…