Informator o združitvi družine za upravičence do mednarodne zaščite

Ob 20. obletnici direktive o združitvi družine EMN predstavlja svoj najnovejši informator – “Združitev družine za upravičence do mednarodne zaščite”. Seznanite se z različnimi pristopi v državah članicah in državah opazovalkah mreže EMN. Od postopkov prošenj do časovnih okvirov pridobite podrobno razumevanje združitve družine za osebe z mednarodno zaščito.   Informator je dostopen na naslednji…

thumbnail of EMN – Združitev družine za upravičence do mednarodne zaščite – maj 202

Združitev družine za upravičence do mednarodne zaščite

Ta informator ponuja temeljit pregled zakonodaje in praks v državah članicah EMN in državah opazovalkah. Posebej obravnava postopke, ki veljajo za vložitev prošnje za združitev družine, in njihov razvoj ob upoštevanju nedavne (od leta 2017) sodne prakse Sodišča Evropske unije (SEU) in po potrebi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V informatorju so poudarjeni splošni…

Sejem zaposlitvenih priložnosti

9. maja je na Gospodarskem razstavišču potekal Sejem zaposlitvenih priložnosti, ki ga je Zavod RS za zaposlovanje organiziral v sodelovanju z EMN Slovenija. Sejem zaposlitvenih priložnosti je združeval delodajalce iz različnih dejavnosti in regij ter ključne partnerske ustanove s področja zaposlovanja in kariernega svetovanja ter povezoval Slovenijo na enem mestu in prispeval k spodbujanju mobilnosti.…

Dostop do samostojne nastanitve v okviru mednarodne zaščite

Ta informator obravnava izzive in obstoječe podporne storitve pri dostopu do avtonomnih stanovanj za upravičence in prosilce za mednarodno zaščito. Od pomanjkanja na zasebnem stanovanjskem trgu do jezikovnih ovir, odkrijte večplastne izzive, ki preoblikujejo pot do nastanitve v državah članicah in opazovalkah EMN.   Informator je na voljo na naslednji povezavi.

Dostop do samostojne nastanitve v okviru mednarodne zaščite

Informator o dostopu do samostojne nastanitve v okviru mednarodne zaščite obravnava dinamiko zagotavljanja samostojne nastanitve za upravičence in prosilce za mednarodno zaščito. Ta informator razkriva izzive, s katerimi se soočajo ti posamezniki, in zagotavlja pregled različnih pristopov in strategij, ki jih uporabljajo države članice EMN in Srbija, da bi podprle njihov dostop do samostojnega stanovanja.…

Digitaliziranje izdanih osebnih dokumentov in dovoljenj za prebivanje državljanom tretjih držav

Novi informator podaja informacije o sprejetju in uporabi digitalnih osebnih dokumentov in dovoljenj za prebivanje za državljane tretjih držav. Od varnostnih pomislekov do izboljšane dostopnosti in dostave, ta informator obravnava izzive in prednosti, povezane z izključno digitalnimi dokumenti v 24 državah članicah in opazovalkah EMN.   Več informacij je na voljo tukaj:

thumbnail of EMN_INFORM_Digitalisation_190324_FINAL

Digitaliziranje izdanih osebnih dokumentov in dovoljenj za prebivanje državljanom tretjih držav

Informator ponuja podroben pregled praks, izzivov in prednosti v državah članicah in opazovalkah EMN. Večina držav članic EMN ter Gruzija in Ukrajina trenutno izdaja fizična dovoljenja za prebivanje, ki vključujejo biometrične podatke in elektronske elemente. Predvsem Italija, Latvija, Litva in Poljska so začele izdajati izključno digitalna dovoljenja za prebivanje in osebne dokumente. Informator prikazuje motive…

Dogodek Destinacija Evropa

Dne 27. februarja je v Ljubljani potekal dogodek nacionalne kontaktne točke v Evropski migracijski mreži (EMN Slovenija), namenjen dijakom. EMN Slovenija je septembra 2023 številnim izobraževalnim ustanovam posredovala slovensko različico izobraževalnega pripomočka Destinacija Evropa, danes pa smo z mladimi izvedli diskusijo o njihovi percepciji migracij v EU prostoru, na nivoju države ter na lokalni ravni.…

Nacionalna konferenca EMN Srbije 2023

EMN Srbija je 8. decembra 2023 organizirala prvo nacionalno konferenco EMN z naslovom Krožne migracijske sheme in pobude za diasporo, ki se vrača domov: Podpora gospodarskemu razvoju v državah izvora. Glavni cilj konference je bil omogočiti razpravo o različnih praksah in pobudah v zvezi s programi krožnih migracij in prizadevanji za spodbujanje pripadnikov diaspore k…