thumbnail of 1 EMN Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Kateri ukrepi, strukture in sistemi so vzpostavljeni v državah članicah EU in na Norveškem za zagotavljanje prehodne podpore mladoletnikom brez spremstva po polnoletnosti? Novi informator EMN raziskuje prehod s pravnega vidika, s katerim se soočajo mladoletniki brez spremstva, ko izstopijo iz sistemov varstva, predvidenih za zaščito (vseh) otrok in mladostnikov brez starševske oskrbe v EU…

Nacionalni posvet EMN – Boj proti trgovini z ljudmi: Odkrivanje, preprečevanje in zaščita žrtev

21. novembra je konferenčni dvorani hotela Radisson Blu Plaza v Ljubljani potekal nacionalni posvet EMN o odkrivanju, preprečevanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi. V Republiki Sloveniji se v zadnjih letih beleži trend močnega povečevanja prošenj za mednarodno zaščito, posebej izrazit je porast prošenj podanih s strani mladoletnikov brez spremstva, ki so kot ranljiva skupina…