thumbnail of EMN INFORM Mental health SLO

Informator o evidentiranju politik na področju duševnega zdravja za migrante, ki so državljani tretjih držav

S kakšnimi izzivi se soočajo migranti pri dostopu do storitev na področju duševnega zdravja in kako jih rešujejo države članice? Ta informator prikazuje veljavne politike za pomoč migrantom pri dostopu do storitev na področju duševnega zdravja. V večini držav članic ima migrant po pridobitvi dovoljenja za bivanje na ozemlju enak dostop do storitev na področju…

thumbnail of Letno poročilo o migracijah in azilu 2022

Letno poročilo o migracijah in azilu 2021

Evropska migracijska mreža  je objavila letno poročilo o migracijah in azilu, ki vsebuje pregled ključnih dogodkov v državah članicah EU, na Norveškem in v Gruziji v letu 2021. V letu 2021 so se države članice EU še naprej soočale z učinki COVID-19 in reševale izzive zdravstvene krize na področju integracije, potreb trga dela in življenjskih…

thumbnail of Attracting and retaining researchers SLO

Informator o privabljanju in zadržanju mednarodnih raziskovalcev

Kako države članice privabljajo in zadržujejo mednarodne raziskovalce? Ta informator EMN vsebuje pregled ukrepov, ki so jih države članice sprejele za privabljanje mednarodnih raziskovalcev, ter glavne izzive in najboljše prakse za njihov sprejem in zadržanje. Raziskovalci iz tretjih držav, ki niso članice EU, lahko evropskim univerzam in drugim raziskovalnim ustanovam zagotovijo pomembno strokovno znanje in…

Tehnični sestanek EMN o zagotavljanju pravice vsakega otroka do državljanstva

7. decembra 2022 je v Talinnu v Estoniji potekal tehnični sestanek o zagotavljanju pravice do državljanstva za vse otroke. Na sestanku je sodelovala tudi predstavnica SI NKT, Maruša Bulajič. Cilj sestanka je bilo analizirati stanje na področju otrok brez državljanstva, za katere obstaja nevarnost, da postanejo osebe brez državljanstva. Namen sestanka je bilo povezati različne…

thumbnail of 1 EMN Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Kateri ukrepi, strukture in sistemi so vzpostavljeni v državah članicah EU in na Norveškem za zagotavljanje prehodne podpore mladoletnikom brez spremstva po polnoletnosti? Novi informator EMN raziskuje prehod s pravnega vidika, s katerim se soočajo mladoletniki brez spremstva, ko izstopijo iz sistemov varstva, predvidenih za zaščito (vseh) otrok in mladostnikov brez starševske oskrbe v EU…

Nacionalni posvet EMN – Boj proti trgovini z ljudmi: Odkrivanje, preprečevanje in zaščita žrtev

21. novembra je konferenčni dvorani hotela Radisson Blu Plaza v Ljubljani potekal nacionalni posvet EMN o odkrivanju, preprečevanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi. V Republiki Sloveniji se v zadnjih letih beleži trend močnega povečevanja prošenj za mednarodno zaščito, posebej izrazit je porast prošenj podanih s strani mladoletnikov brez spremstva, ki so kot ranljiva skupina…