• Tip publikacije

  • Tematski sklop

  • Tip publikacije

  • Tematski sklop

thumbnail of 00_emn_39th_Quarterly_final

39. četrtletno poročilo

Četrtletno poročilo EMN podaja najnovejše informacije s področja migracij in mednarodne zaščite na ravni EU in nacionalni ravni. 39. izdaja vsebuje informacije o ključnih razvojnih mejnikih za obdobje od aprila do junija 2022, vključeni pa so tudi statistični podatki.  

Več
thumbnail of EMN INFORM Mental health SLO

Informator o evidentiranju politik na področju duševnega zdravja za migrante, ki so državljani tretjih držav

S kakšnimi izzivi se soočajo migranti pri dostopu do storitev na področju duševnega zdravja in kako jih rešujejo države članice? Ta informator prikazuje veljavne politike za pomoč migrantom pri dostopu do storitev na področju duševnega zdravja. V večini držav članic ima migrant po pridobitvi dovoljenja za bivanje na ozemlju enak dostop do storitev na področju duševnega zdravja kot državljani EU. Vendar dostop do storitev pogosto predstavlja več izzivov tako za migrante kot za države članice. Za migrante so to lahko jezikovne ovire, pomanjkanje informacij, težave pri dostopu do splošnih storitev, visoki stroški in dolge čakalne vrste, kot tudi socialne in…

Več
thumbnail of Letno poročilo o migracijah in azilu 2022

Letno poročilo o migracijah in azilu 2021

Evropska migracijska mreža  je objavila letno poročilo o migracijah in azilu, ki vsebuje pregled ključnih dogodkov v državah članicah EU, na Norveškem in v Gruziji v letu 2021. V letu 2021 so se države članice EU še naprej soočale z učinki COVID-19 in reševale izzive zdravstvene krize na področju integracije, potreb trga dela in življenjskih razmer migrantov. Med ključnimi dogodki sta bila tudi beloruska mejna kriza in padec afganistanske vlade, ki sta povzročila nenadno povečanje števila migrantov, ki prihajajo v EU, vključno s tistimi, ki iščejo mednarodno zaščito. Junija 2021 je Belorusija po geopolitičnih pretresih začela omogočati tranzit migrantov proti…

Več
thumbnail of Attracting and retaining researchers SLO

Informator o privabljanju in zadržanju mednarodnih raziskovalcev

Kako države članice privabljajo in zadržujejo mednarodne raziskovalce? Ta informator EMN vsebuje pregled ukrepov, ki so jih države članice sprejele za privabljanje mednarodnih raziskovalcev, ter glavne izzive in najboljše prakse za njihov sprejem in zadržanje. Raziskovalci iz tretjih držav, ki niso članice EU, lahko evropskim univerzam in drugim raziskovalnim ustanovam zagotovijo pomembno strokovno znanje in izkušnje ter tako spodbujajo kroženje znanja po EU. Namen direktive o študentih in raziskovalcih je izboljšati in uskladiti pravne standarde za sprejem in zadržanje mednarodnih študentov in raziskovalcev ter jim EU predstaviti kot privlačnejšo destinacijo za opravljanje raziskovalnih dejavnosti.

Več
thumbnail of EMN Informmator o ureditvah za nastanitev in bivanje upravičencev – popr

Informatorja o nastanitvi in storitvah za upravičence do začasne zaščite

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je do 15. novembra 2022 Ukrajino v iskanju varnosti zapustilo več kot 7,8 milijona ljudi, ki so prišli predvsem v sosednje države EU in tretje države. Nova informatorja EMN analizirata, kako so se države članice odzvale s ponujanjem možnosti nastanitve in bivanja ter kako so v okviru aktivacije direktive o začasni zaščiti (2001/55/ES) organizirale dostop do socialnih prejemkov, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva.    

Več
thumbnail of 1 EMN Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Informator o prehodu mladoletnikov brez spremstva v odraslost

Kateri ukrepi, strukture in sistemi so vzpostavljeni v državah članicah EU in na Norveškem za zagotavljanje prehodne podpore mladoletnikom brez spremstva po polnoletnosti? Novi informator EMN raziskuje prehod s pravnega vidika, s katerim se soočajo mladoletniki brez spremstva, ko izstopijo iz sistemov varstva, predvidenih za zaščito (vseh) otrok in mladostnikov brez starševske oskrbe v EU in na Norveškem. Prehod v odraslost mlade osebe se na splošno nanaša na proces, v katerem mladi dosežejo polnoletnost in tako preidejo iz odvisnosti v samostojnost ter živijo kot polnopravni člani družbe. Mladoletniki brez spremstva se soočajo z dvojnim prehodom: ne le iz otroštva v…

Več
41. četrtletno poročilo

Četrtletno poročilo EMN podaja najnovejše informacije s področja migracij in mednarodne zaščite na ravni EU in nacionalni ravni. 41. izdaja vsebuje informacije o ključnih razvojnih mejnikih za obdobje od oktobra do decembra 2022, vključeni pa so tudi statistični podatki.  

Več
thumbnail of EMN_Inform_climate_related_migration_final_May2023
Razseljevanje in migracije zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb in degradacije okolja

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) so ekstremni vremenski dogodki, kot so neobičajno intenzivne padavine, dolgotrajne suše, vročinski valovi in cikloni, povezani z razselitvijo več kot 20 milijonov ljudi na leto. Kljub dejstvu, da podnebne spremembe vplivajo na večje število ljudi, je težko neposredno povezati degradacijo okolja z razseljevanjem ali odločitvijo ljudi…

Več
Brezdržavljanskost v Evropski uniji, Gruziji in na Norveškem

“Brezdržavljanskost je globalni pojav, ki prizadetim onemogoča dostop do temeljnih človekovih, državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Pogoste posledice so marginalizacija in diskriminacija. Posodobljeni informator se osredotoča na brezdržavljanskost in njene posledice v EU, na Norveškem in v Gruziji. Informator predstavlja pregled ukrepov in politik držav na tem področju ter omogoča boljše razumevanje pri:…

Več
Obeti za razseljene osebe v državah prvega sprejema in tranzitnih državah, ki niso članice EU

Ta informator raziskuje, katere nacionalne strategije se izvajajo v državah članicah EMN za izboljšanje možnosti za razseljene osebe v državah prvega sprejema in tranzitnih državah, ki niso članice EU. Prav tako raziskuje kako so te strategije vključene v obstoječe okvire in sporazume EU in mednarodne okvire, kot so globalni dogovor o beguncih, cilji trajnostnega razvoja…

Več
thumbnail of 00_emn_40th_Quarterly
40. četrtletno poročilo

Četrtletno poročilo EMN podaja najnovejše informacije s področja migracij in mednarodne zaščite na ravni EU in nacionalni ravni. 40. izdaja vsebuje informacije o ključnih razvojnih mejnikih za obdobje od julija do septembra 2022, vključeni pa so tudi statistični podatki.  

Več